Letní škola - intenzivní výtvarná příprava na talentové zkoušky na střední a vysoké umělecké školy

Kurzu se může zúčastnit i ten, kdo se nepřipravuje na talentové zkoušky.

Tento kurz je určen především studentům, kteří se připravují na talentové zkoušky na umělecké střední a vysoké školy. Kurz je zaměřen (dle zájmu konkrétního studenta/studentky) na realistickou kresbu (tužka, uhel) a malbu (tempery) zátiší a na rozvoj pravé mozkové hemisféry. V kurzu se naučíte perspektivní a kompoziční pravidla. Dále se budeme věnovat, podle typu školy na kterou se budete hlásit, fantazijní kresbě a malbě pro rozvoj kreativity, portrétu, figurální kresbě nebo kresbě architektury. Kurz bude přizpůsoben individuálně jednotlivým účastníkům přímo na míru, podle toho, na jakou školu se budete hlásit a jaké má škola požadavky k talentovým zkouškám.

V kurzu vytvoříte mnoho výtvarných prací, různých formátů, které si odnášíte domů a můžete je použít k talentovým zkouškám.

Uvádějte, prosím, při přihlášení na jakou školu se budete hlásit.

Všechny potřebné pomůcky Vám na kurzu zapůjčíme. (v ceně kurzu)

Všichni absolventi obdrží certifikát o absolvování.

Letní škola proběhne:

všechny dny od 9,00 do 15,00 hodin

(s 60 minutovou přestávkou na oběd, každý si zajistí sám, např. v nedaleké pizzerii)

Cena 2990 Kč

Pětidenní kurz

Počet míst omezen, doporučujeme neodkládat přihlášení.

(pro více informací nás kontaktujte e-mailem: studiolukes@seznam.cz)