Malování na hedvábí II. - vosk

Na tomto kurzu se seznámíme s potřebnými pomůckami a nástroji pro voskové techniky, zhotovíme si vzorníky 28x28cm na kterých se naučíme různé voskové techniky malby na hedvábí: pracovat s tjantingem, krakeláž, frotáž, rezervování šablonami a štětcem, pracovat se studeným voskem a kreslit s voskovými pastely na textil.

V průběhu kurzu si každý zhotoví: polštářek 40x40cm, šátek 55x55cm, šál 130x35cm a šátek 90x90xcm.

Tento kurz navazuje na kurz Malování na hedvábí I., proto ho není vhodné absolvovat před kurzem Malování na hedvábí I..

Všechny potřebné pomůcky Vám na kurzu zapůjčíme. (v ceně kurzu)

Hedvábí i barvy, které v průběhu kurzu spotřebujete, jsou v ceně kurzu.

Dvoudenní kurz - celkem 12 hodin výuky.

Kurz probíhá vždy od 9.00 - 16.00 hodin, s 60 minutovou přestávkou na oběd (každý si zajistí sám, např. v nedaleké pizzerii)